• Tel: 788 111 952
  • E-mail: istudioo.biuro@gmail.com

PROCES PROJEKTOWANIA

ETAP I
Spotkanie z Inwestorem
Omówienie oczekiwań klienta
Uzgodnienie stylu wnętrza
Podpisanie umowy
Inwentaryzacja

ETAP II
Wykonanie dwóch koncepcji projektowych
Przedstawienie projektów inwestorowi
(spotkanie lub wysłanie w formie elektronicznej)
Omówienie wstępnych projektów
Korekta ewentualnych zmian

ETAP III
Wykonanie ostatecznego projektu
Dostarczenie dokumentacji technicznych
oraz wizualizacji w formie papierowej i elektronicznej
Zakończenie współpracy